G.F. van der Graaf – Eerstelijns psychologenpraktijk

Psychologie
Iedereen heeft wel eens last van angsten, depressieve gevoelens of spanningsklachten. Meestal gaan ze vanzelf weer over. Wanneer de klachten aanhouden kan een eerstelijnspsycholoog helpen. Ook relatieproblemen, problemen op of door het werk, problemen met de opvoeding van de kinderen, slaapstoornissen, eetproblemen of psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

Behandeling
Vanuit een objectief oogpunt wordt gekeken wat het probleem is en of er haalbare veranderingen mogelijk zijn. Meestal is het een aanpassing van strategie om anders met zaken om te gaan of een bewustwording dat je gedachten over situaties niet reëel zijn en dat hieraan gevoelens gekoppeld zijn.De behandeling is in het algemeen kortdurend en gericht op actuele problemen en klachten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, maar heeft doorgaans een gemiddelde van 5 tot 8 gesprekken.

Contactgegevens

www.eerstelijnspsych.nl

info@eerstelijnspsych.nl

0341 – 263 153

0341 – 263 680 (fax)