Boot – Fysiotherapie – Manuele Therapie

Boot fysiotherapie en manuele therapie is gevestigd op de 1e verdieping van Zorgplein De Enk.

Nanne Boot – fysiotherapie en manuele therapie

Nicolette Boot-De Vries – fysiotherapie, bekken therapie

Wya Wymenga – fysiotherapie en haptotherapie

Eveneens, indien geïndiceerd, aan huis.

Contactgegevens