Het Venster – Protestants Christelijk Welzijnswerk

Het Venster
Het Venster bevordert het welzijn van kwetsbare burgers in de thuissituatie. Dit gebeurt door informatieverstrekking, hulp- en dienstverlening en het aanbieden van diverse activiteiten. Hierdoor kunnen veel ouderen en mensen met een beperking (langer) zelfstandig thuis blijven wonen. Naast de direct betrokkene wordt ook de mantelzorger geholpen.

Wat kan Het Venster zoal bieden?
Ouderenadvisering, bezoekdienst, hulpdienst, terminale thuiszorg, personenalarmering², psycho-sociale hulpverlening, oppasservice chronisch zieken, klussendienst, ondersteuning mantelzorg, maatjesproject¹, geheugentraining, themabijeenkomsten, open-maaltijden, preventieve huisbezoeken¹, recreatieve activiteiten in het dienstencentrum en in Oranjehof, het aanbieden van dag- en vakantiereizen, rouwverwerking, bezorging van maaltijden aan huis², etc.

¹ in samenwerking met SWON – Stichting Welzijn voor Ouderen
² in samenwerking met WZU Veluwe

De vrijwilligers
Stichting Het Venster heeft ruim 400  vrijwilligers. Velen van hen bezoeken eenzame burgers, begeleiden mensen naar en in het ziekenhuis, geven hulp aan chronisch zieken of stervenden, ter aanvulling of vervanging van de mantelzorg. Anderen helpen bij klusjes, verzorgen thuisadministraties of belastingaangiften, helpen bij de personenalarmering of de automatisering, etc.

Spreekuren
In Zorgplein De Enk worden diverse spreekuren gehouden.
Elke maandag-, woensdag en vrijdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur is een consulent van Het Venster of Steunpunt Mantelzorg aanwezig.
Elke woensdag houdt een ouderenadviseur spreekuur van 9.00 – 10.30 uur.
Elke dinsdag en donderdagmiddag houdt Hendriet Smit – als diëtiste – spreekuur.

Veel belangrijker dan ons aanbod is uw vraag. Kom daarom naar Het Venster of naar het spreekuur in De Enk.

Contactgegevens

www.hetvenster-nunspeet.nl

info@hetvenster-nunspeet.nl

0341 – 25 72 42

Het Venster – Zorgplein De Enk
Stationsplein 18
8071 CH Nunspeet

Het Venster – Dienstencentrum
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet