Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
Het Steunpunt Mantelzorg geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers en informeert de samenleving over het belang van goede mantelzorgondersteuning. Iedereen die bezig is met zorg voor een relatie en dit niet doet op beroepsmatige gronden, is een mantelzorger. Mantelzorg is van alle leeftijden! Ook jonge kinderen kunnen al mantelzorger zijn. Steunpunt Mantelzorg vindt het belangrijk om er ook te zijn voor jonge mantelzorgers.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten staan vermeld op de website van het Steunpunt: www.hetvenster-nunspeet.nl/steunpunt-mantelzorg.

Overbelaste mantelzorger
Mantelzorg is divers. Wanneer de zorg veel en zwaar is, kan het gebeuren dat mantelzorgers het overzicht in hun situatie wat kwijt (dreigen) te raken. Het Steunpunt biedt hulp door met de mantelzorger de situatie in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het “Zorgkompas”, een methodiek waarbij de mantelzorgsituatie wordt doorgenomen. Vanuit het Zorgkompas wordt helder waar de mantelzorger belasting ervaart. Wanneer de knelpunten zijn geïnventariseerd, wordt er een actie- en werkplan gemaakt om de knelpunten waar mogelijk concreet aan te pakken.

Het Steunpunt Mantelzorg is gevestigd in het dienstencentrum van Het Venster, Elburgerweg 15, 8071 TA in Nunspeet. Op werkdagen geopend van 08.30 – 17.00 uur.

In Zorgplein De Enk, Stationsplein 18b, wordt spreekuur gehouden, elke maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.30 uur. Ook via de mail kan contact worden gelegd met het Steunpunt.

Contactgegevens