Icare Wijkverpleging

Wijkteams

De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Een wijkteam van Icare bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Elk wijkteam kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt het wijkteam ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijkse leven. Het wijkteam gaat met u in gesprek over uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het is belangrijk om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf wil blijven doen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over uw leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen omgeving: uw familie of uw sociale netwerk. De wijkteams werken ook nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties.

De wijkverpleegkundige

Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen. Misschien een beetje zoals vroeger, maar met de middelen van nu: de Wijkverpleegkundige nieuwe stijl.
Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

Contactgegevens

www.icare.nl

info@icare.nl (algemene vragen)

Wijkteam Nunspeet

0522 – 27 96 12 (bereikbaar van 07:00 – 18:00 uur, alleen voor vragen over wijkverpleging thuis)

wijkverplegingnunspeet@icare.nl

Wijkteam Elspeet, Vierhouten en Uddel

0522 – 27 96 14 (bereikbaar van 07:00 – 18:00 uur, alleen voor vragen over wijkverpleging thuis)

wijkverplegingelspeet@icare.nl

Zorgcentrale (voor overige vragen)

0900 – 88 33 (€ 0,10 p/m – voor overige vragen, 24 uur per dag, 7 dagen per week)